Aktualnosci

Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” realizuje projekt pn.

„ Rozwój działu usług wodno-kanalizacyjnych spółdzielni ROLWOD ze Skołyszyna
poprzez inwestycje w specjalistyczne środki trwałe i dywersyfikację działania”

współfinansowany przez

Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz Budżetu Państwa
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W ramach tego projektu  Spółdzielnia nasza otrzymała  dofinansowanie w  kwocie 363 688 PLN