Kontakt

Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD”

Skołyszyn 11

38 – 242 Skołyszyn

NIP: 685-000-55-24     REGON: 000479830     KRS: 0000157037

Tel: (13) 44 91 011

tel./fax (13) 44 91 555


Zarząd

Prezes Zarządu: Ryszard Grzywacz

Tel: 605 366 065

tel./fax (13) 44 91 555

e-mail: biuro@rolwod.pl


Zakład usług wodno-kanalizacyjnych

kierownik: mgr inż. Marcin Bal

tel: 664 930 720

e-mail: wodkan@rolwod.pl


Żwirownia

kierownik: Wiesław Grzywacz

tel: 605 366 062

sprzedaż tel: 605 366 061

(13) 44 910 11

e-mail: zwirownia@rolwod.pl


Betoniarnia

kierownik: Krzysztof Mastej

tel: 660 032 425

e-mail: betoniarnia@rolwod.pl