O nas

Spółdzielnia została zarejestrowana w 1950 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie pod nazwą Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza. W 1956 roku zmieniła nazwę na Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Skołyszynie.

sztandar

Do lat 80 ubiegłego wieku wiodącą działalnością naszej spółdzielni była produkcja rolnicza (uprawa zbóż, uprawa roślin pod osłonami, hodowla zwierząt). W kolejnych latach w wyniku zmian w polityce rolnej państwa zmieniały się profile naszej działalności. Utworzony został zakład remontowo-budowlany, który specjalizuje się w wykonawstwie dużych zadań inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem miast i wsi w wodę, budową kanalizacji zewnętrznych oraz pracami melioracyjnymi. Z biegiem czasu działalność ta stała się wiodącą działalnością naszej spółdzielni. Zlikwidowano całkowicie hodowlę. W 1996 r. zmieniono nazwę spółdzielni na Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD”.

6

 

W 2000 r. Spółdzielnia nasza połączyła się z sąsiednią Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „ODNOWA” w Lisówku powiększając tym samym obszar użytków rolnych. Obecnie Spółdzielnia „ROLWOD” jest jedną z nielicznych firm w tym regionie Podkarpacia, które dobrze przeszły przez okres transformacji ustrojowej ostatnich 20 lat. W roku 1999 uruchomiono zakład produkcji i uszlachetniania kruszyw. Własne kruszywo oprócz sprzedaży wykorzystuje się do produkcji różnego rodzaju wyrobów z betonu.

Obszar użytków rolnych wynosi obecnie ponad 68 ha. Uprawia się głównie zboża paszowe, rzepak ozimy i gorczycę. Systematycznie unowocześniamy park maszynowy, dążymy do podniesienia wydajności pracy. Korzystamy z dofinansowania ze środków unijnych. Działania nasze dążą do podnoszenia jakości usług, kwalifikacji załogi, utrzymaniu dobrego wizerunku firmy.