Realizacje

Aktualne zadania:

 • – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kombornia gm. Korczyna
 • – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mymoń – III etap
 • – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzecze
 • – Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Iskrzynia – sieć i przyłącza

 

Ukończone zadania:

 • – Jedlicze: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych – przyłącza Jaszczew i Moderówka, zakres I etap
 • – Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w m. Jaszczew -Moderówka – etap II
 • – Jedlicze: Budowa przepompowni P2 w Męcince wraz z kolektorem tłocznym
 • – Budowa wodociągu w miejscowości Pagórek
 • – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kunowa i Harklowa pod nazwą „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszn”.
 • – Budowa tłocznej sieci wodociągu przesyłowego na trasie Chorkówka – Kobylany wraz z urządzeniami towarzyszącymi”
 • – Budowa kanalizacji sanitarnej Fi=160 w miejscowości Zarzecze.
 • – Wykonanie połączenia ujęć wody Kopaniny – Łazy Dębowieckie
 • – Budowa przewodu rozdzielczego przy ul. Polnej w Dukli
 • – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasionka – etap III
 • – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Równe – Popardy etap III
 • – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździadka”
 • – Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni – Etap IV wraz z zasilaniem mini – pompowni ścieków w energię elektryczną”
 • – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Moszczenica
 • – Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej w Gminie Skołyszyn w miejscowościach: Kunowa, Harklowa, Pusta Wola, Przysieki (przysiółek „Pzysieczki”).
 • – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Osiek Jasielski i Załęże w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje w zakresie gospodarki ścieków w gminie Osiek Jasielski”
 • – Budowa kanalizacji sanitarnej w Korczynie – Sekcja stawiki wraz z zasilaniem mini – pompowni ścieków w energię elektryczną”