Referencje

„Wykonanie połączenia ujęć wody kopaniny – Łazy Dębowieckie”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni etap IV wraz z zasilaniem mini – pompowni ścieków w energię elektryczną”

„Przebudowa pompowni P2 wraz ze zbiornikiem żelbetonowym w miejscowości Korczyna”

„Budowa kanalizacji sanitarnej fi 160 mm w miejscowości Zarzecze”

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździadka”

„Budowa tłocznej sieci wodociągu przesyłowego na trasie Chorkówka – Kobylany wraz z urządzeniami towarzyszącymi”

„Inwestycja w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn, projekt poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”


„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dukli”

„Budowa kanalizacji snitarnej w gminie Moszczenica”

„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Korczynie – sekcja stawki wraz z zasilaniem mini – pompowni ścieków w energię elektryczną”

„Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gminie Skołyszyn w miejscowościach: Kunowa, Harklowa, Pusta Wola, Przysieki (przysiółek „Przysieczki”)”