Żwirownia

Zakład wykorzystuje złoża żwirowe do produkcji kruszywa różnego asortymentu:

– piasek płukany

– grys 4- 16 mm

– grys 4 – 8 mm

– kamień kruszony do 65 mm

– kamień otoczak

– pospółka żwirowa

– pospółka pozaklasowa

 

Realizujemy zamówienia z transportem własnym lub zamawiającego.
W zależności od wielkości zamówienia stosujemy odpowiednie bonifikaty.

 

 

Eksploatacja złóż pociąga za sobą zmiany w krajobrazie i trwałe wyłączenie części pól z działalności rolniczej. Wyeksploatowane miejsca poddajemy rekultywacji. Podejmowane są starania mające na celu zagospodarowanie powstałych stawów dla celów turystyczno wypoczynkowych.